Bebek

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

C ile başlayan erkek bebek isimleri diğer harflere göre biraz daha az çeşitlilik taşıyor. Tarihsel, dini isimler C ile başlayan erkek bebek isimleri arasında bulunurken aynı zamanda doğa veya mit çağrışımları yapan isimler de yer alıyor.

Bebeğinize isim verirken ömür boyu taşıyacağı bir isim olacağından dikkatli davranmalısınız. Her ne kadar isim değişikliği günümüzde mümkün olsa da reşit olma yaşına gelinceye kadar çocuğunuz bu ismi taşıyacaktır. Bu yüzden c ile başlayan erkek bebek isimleri arasından seçim yaparken anlam veya telaffuz gibi noktalara dikkat edebilirsiniz. Genelde hem anlamlı hem de telaffuz açısından hoşa giden isimler tercih edilir. Bunun yanında sadece anlama veya telaffuza bakarak da isim tercihinde bulunabilirsiniz. C ile başlayan erkek bebek isimleri dünyaya gelecek veya yeni gelmiş bebeğinize isim seçme sürecinde size önemli yararlar sağlayabilir.

İsim Verirken Nelere Dikkat Edilir?

İsim verme süreci anne ve baba adayları için zor olabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için öncelikle bilinmesi gereken asıl nokta anne ve babanın kararıdır. Genelde çevre ve akrabalar isim koyma sürecinde müdahil olarak kendi hoşlarına giden isimlerin bebeğe koyulmasını talep edebilirler. Ancak bu noktada sadece anne ve babanın karar vermesi çok daha doğru olacaktır.

Bir diğer nokta da öncelik belirlemek açısından isim anlamlarının her zaman sözlük anlamlarını çağrıştırmadığıdır. Günlük yaşamda çoğu kişi isimlerin ne anlama geldiğini bilmez ve sadece telaffuz değerine bakar. Örneğin çok iyi bir anlama sahip olan bir isim şayet telaffuz açısından zorluk çıkarıyor ya da çocuğu ilerleyen süreçte zorda bırakacak söyleyiş taşıyorsa bu durum sorun yaratacaktır. Bu türden sorunların önüne geçmek için söylenişin çok önemli olduğunu göz önünde tutmalısınız. Aynı zamanda isim ortak bir kavram olduğu için bebeğinize ilerleyen dönemlerde herkesin adıyla sesleneceği de göz önünde tutarak sadece sizin için özel anlamlar taşıyan sözcükleri de seçmemelisiniz.

C ile Baslayan Erkek Bebek Isimleri3

Her ne kadar tarihsel olarak isimlere Türkçe, Arapça ve Farsça sözcükler baskın olsalar da aslında yasal olarak yabancı isimler de koyulabilmektedir. Fakat yabancı isim koymak özellikle günlük yaşamda ve resmi işlemlerde çeşitli sorunlar yaratabileceği için genelde çok tercih edilmemektedir. Bunun yanında sadece anne ve baba için özel bir sözcük de isim olarak verilebilir. Fakat bahsedildiği gibi bu durum başkaları için anlam taşıyamayacağı ve günlük yaşamda da çeşitli sorunlara yol açabileceği için yine tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir.

Günümüzde bazı isimler kulağa “demode” olarak geldiğinden zaman algısını da bugün ile sınırlamamak gerekir. Çünkü bugün bize “eskimiş” gelen isimler aslında koyuldukları tarihte eski değillerdi fakat zamanla ve popüler kültür değişimleri ile birlikte günümüzde artık “eski” olarak kabul görüyorlar. Bu yüzden ilerleyen zamanda verilen ismin değerinin ne olacağını da düşünmek çocuğunuzun rahat etmesi açısından yararlı olacaktır.

Son olarak zor yazılan isimlerden de uzak durabilirsiniz. Bunlar özellikle resmi işlemler başta olmak üzere günlük yaşamda sorun çıkarabilirler. C ile başlayan erkek bebek isimleri ile bebeğinize isim vermek için listeden yararlanabilirsiniz.

C ile Baslayan Erkek Bebek Isimleri23

C ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Neler?

CabbarKuvvet, kudret sahibi-becerikli
CaferKüçük akarsu
CahitÇaba gösteren, çalışkan
Canİnsanın varlığı, güç. İçten, sevimli, şirin, ruh
CanalCan alıcı, (mecaz olarak) yiğit ol, canlar yak
CanalpCan yiğit
CanayAy gibi güzel kimse
CanberSert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
CanberkGüçlü, sağlam
Candanİçten, samimi
CandaşCan yoldaşı, arkadaş, dost, sevgili
CandeğerUğrunda ölmeye değer
CandemirCanı demir gibi sağlam,
CandoğanCana doğan
CanelDostluk eli
Canerİçten, sevimli, yürekten sevilecek kimse
CangürYaşam dolu, canlı
CankutMutlu, talihli, talih, şans
Canol‘yaşamım ol, canım ol, bana can ol’
CanözKişinin kendi öz canı, öz can
CanpolatCanı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse
Cansen‘yaşam sensin, can sensin’
CansuYaşam veren su, can suyu
CansunYaşam sun, canlılık ver
CansunarYaşam verir diriltir
CansunayYaşam sun ve ay gibi güzel ol
CantekinTek, eşsiz can
CavitSonsuz, ebedi
CelalBüyüklük, yücelik, öfke, kızgınlık
CelalettinDinin yüceliği, büyüklüğü
CelasunGürbüz, yiğit, bahadır, genç yiğit
CelayirMoğolların kollarından birinin adı
CelilBüyük, yüce
CemHükümdar, toplanma, bir araya gelme
CemalGüzel yüz, yüz güzelliği
CemalettinDinin güzelliği
CemilGüzel, yakışıklı erkek, iyilikle anma
CemreAteş, kor,
CenanYürek, gönül
CenapŞeref, onur
CengizGüçlü, gözüpek,
CengizhanMoğol imparatorluğunu kuran hükümdar
CenkSavaş
CevahirMücevher, değerli süs taşı
CevatCömert, eli açık
CevdetOlgunluk, büyüklük, kusursuzluk
CevherBir şeyin özü, esası, enerji, mücevher, değerli taş
CeyhanSu gibi akan ve çevresini mutlu eden iyilik, güzellik, bir nehrimiz
CeyhunOrta asya’da bir akarsu
CezmiKararlı
CihanEvren, alem
CihangirDünyaya egemen olan
CihatDin uğruna savaşma
CivanTaze, delikanlı
CoşarHeyecanlı
CoşkuHeyecan ve hayranlık
CoşkunCoşmuş olan, kabına sığmayan
CoşkunayKabına sığmayan ve ay gibi güzel olan
CoşkunerKabına sığmayan kimse
CoşkunsuTaşmış olan akarsu
CömertPinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce
CumaHaftanın beşinci günü
CumaliCuma günü doğan
CumhurHalk, topluluk
CüneytKüçük asker. Çağan bayram, şenlik

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu