BebekAnne

E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

E ile başlayan erkek bebek isimleri sayesinde bebeğiniz için aradığınız ismi bulabilirsiniz. E harfi özellikle Türkçe sözdiziminde önemli bir harf olduğundan E harfiyle başlayan isimler de oldukça fazla seçenek oluşturuyor. E fonetik yani söyleyiş olarak da çoğu kişi için güzel geldiğinden erkek isimleri seçerken E ile başlayan isimler genellikle sık tercih ediliyor.

E ile başlayan erkek bebek isimleri Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşmasının yanında özellikle öz Türkçe isimler de sıklıkla bulunuyor. Dini, tarihsel veya pastoral anlamdaki bu isimler arasından seçim yaparak dünyaya gelecek ya da yeni gelmiş bebeğiniz için isim koyabilirsiniz.

E ile Baslayan Erkek Bebek Isimleri3

E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Neler?

EcebayVarlıklı ve ulu kişi
EcerGüzel, yeni acar
EcevitAfacan, ele avuca sığmaz
Edgüİyi
Edgüalpİyi ve yiğit, iyi yiğit
Edgüerİyi kimse, iyi er, iyi yiğit
EdipTerbiyeli, edepli, edebiyatla uğraşan
EdizDeğerli, ulu, yüce, yüksek
Efeyiğit, zeybek, ağa, ağabey,
EfekanEfe soyundan
EfganAğlayıp inleme, feryat
EgeBir çocuğu koruyan, ona bakan, büyük ulu
Egemenüstün, sözünü, geçiren
EğilmezHiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen
EjderBüyük yılan, hiddetli acımasız
EkeUsta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki
EkemenAçıkgöz kimse,
EkenToprağa tohum atan serpen
EkenerToprağa tohum serpen kimse
EkimToprağa ürün ekmek
EkinTarlaya ekilen ürün
EkinerTarımla uğraşan kimse
EkmelMükemmel olan, en kamil
EkremEn kerim, cömert, eli açık, şeref sahibi
ElbirUzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan
ElçinDeste, demet, bir tutam, bir avuç,
EldemSevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse
ElginEvinden ocağından uzak düşmüş kimse,
ElgünKamu, herkes
EminKorkusuz, güvende olan, inanan,
EmirBir kavmin başı -peygamber soyundan, kumandan
EmirhanEmirlerin başı, hükümdarı
EmrahBir halk ozanımız
EmreAşık, vurgun
EmrullahAllah’ın emri
EnderÇok az, nadir bulunan
EnerEn yiğit, en er kişi
Enesİnsan, hz. muhammed in sahabelerinden biri
EnginYüksek olmayan,
EnginalpEngin yiğit
EnginerEngin yiğit, engin er, engin kimse
EnginsoyGeniş soy
EnginsuUcu bucağı görünmeyen su, açık deniz
EngizAğaç filizi
EngürHepsinden gür olan
EnisDost, arkadaş
EnverEn nurlu, en parlak
EracarGüçlü er gürbüz kimse
ErakalınAlnı açık yiğit, ak alınlı kimse
ErakıncıAkıncı yiğit, akıncı asker
EralkanAl kanlı yiğit
EralpYiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
EraltayAltay dağlarından gelmiş yiğit
EranYiğit diye anılacak kişi
ErandaçBaşkasından anı kalmış yiğit
EranılYiğit olarak anılasın
ErayAy gibi yiğit
EraydınAydın yiğit aydınlık yiğit
ErbaşatEgemen olan yiğit
ErbaturYiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır
ErbayYiğit ve zengin kimse
ErbekSağlam, yiğit, sert yiğit
Erben‘ben yiğidim, ben erim, yiğit ben’im
ErbeyYiğit bey
Erbilatabeylerinin adı
ErbilekYiğit bilekli, bükülmez bilekli
ErbilenBilgili, yiğit, bilen er
ErbilirBilen kimse, bilgili ve yiğit
ErbuğYiğitler başı, komutan
ErbuğaBoğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa
ErcanYiğit can, yiğit ve can kimse
ErceYiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Ercümentİtibarlı, haysiyetli, değerli
ErçelikÇelik gibi yiğit, çelik er
ErçetinSağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er
ErçevikCanlı, hareketli yiğit
ErdağDağ gibi er, dağ gibi yiğit
ErdalTek erkek
Erdemİyiliksever, acıma,
ErdemalpErdemli yiğit
ErdemerErdemli yiğit
ErdemirDemir gibi yiğit, güçlü yiğit
ErdenEl değmemiş, insan eli değmemiş
ErdenalpEl değmemiş yiğit
ErdenayEl değmemiş ay, erken doğan ay
ErdenerEl değmemiş yiğit
ErdenizEl değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz
ErdiUlaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin
ErdilekErken dilenen şey
Erdim‘tanrı yolunda ermiş durumuna geldim’
ErdinEreğine ulaştın
ErdinçDinç, er
ErdoğErken doğ, yiğit doğ
ErdoğanErken doğmuş olan, er olarak
ErdoğduYiğit olarak doğdu, erken doğdu
ErdurYiğit kal
ErduranDuran, yaşayan yiğit
ErduruKatışıksız er, duru er
ErekUlaşılmak istenen
ErekenVaktinden önce eken, erken eken
ErelYiğit el
EremOlurunu bildirme işi, onaşma, pelin
ErenKendinitanrı’ya adamış kimse
ErenalpErmiş yiğit
ErenayHem tanrı’ya ermiş hem ay gibi güzel kimse
ErencanErmiş kimse, ermiş can
ErenelErmiş el, yiğit el
ErenerErmiş yiğit
ErengüçErmiş ve güçlü kimse
ErenözÖzü ermiş kimse
ErensoyErmiş soy, yiğit soy
ErensüErmiş asker, yiğit subay
ErentürkTanrı’ya ermiş türk, eren türk yiğit türk
ErenuluğErmiş ve ulu kimse
ErerErşir, yiğit er, yiğit erkek
ErezBuğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
ErgenerHenüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit
Ergiİyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma
Ergicanİstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse
ErgilEr ile ilgili
ErginOlmuş, olgunlaşmış yetişmiş
ErginalpYetişkin yiğit
ErginayYetişmiş
ErginbayErişmiş, yetişmiş
ErgincanOlgunlaşmış kimse
ErginerYetişmiş, olgunlaşmış er
ErginsoyErgin bir hale gelmiş soy
Ergisoysoydan olan kimse
ErgökmenGök yüzlü ve sarışın erkek
ErgunOynak, hızlı giden at
ErgüçGüçlü er, erkek ve güçlü
ErgüderYiğitlik eden
ErgüleçGüler yüzlü kimse, güleç yiğit
ErgülenGülen er, mutlu kmse
ErgünYumuşak huylu, uysal
ErgüneşErken doğan güneş
ErgüvençGüvenç olan kimse, güvenilir er
ErhanYiğit han, er han
ErışıkYiğit ışık
ErikerErmiş ve yiğit, yetişkin yiğit
ErimBir şeyin erişebileceği uzaklık
ErinçMutluluk içinde yaşama, dirlik
ErinçerMutluluk içinde yaşayan kimse
Erişulaş, yetiş
ErizYiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
ErizgiAkıllı kimsei zeki erkek
ErkalYiğit kal
ErkanYiğit, soylu
Erkeİşe çevrilebilen güç,
ErkeYaptırma gücü
ErkelGüçle ilgili, güçsel
ErkerGüçlü erkek, güç sahibi kimse
ErkınayÇalışkan kimse
ErkışErken gelen kış
ErkinÖzgür, serbest
Erkinerİstediği gibi davranabilen erkek
ErkmanGüçlü, etkili, sözü geçen kimse
ErkoçKoç gibi, iri yan
ErkoçakEliaçık erkek, cömert kimse
ErkolGüçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol
ErksalGüç sal, güç gönder
ErksanGüç sahibi ün, güçlü ad
ErksunGüç ver güç sun
ErktinGüçlü ruh
ErkulYiğit kul, yiğit kimse
ErkuntSağlam er, dayanıklı er
ErkurtYiğit kurt
ErkutUğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
ErkutayYiğit, uğurlu ve ay gibi kimse
ErkutluUğurlu yiğit, kutlu yiğit
ErlaçinSarp er, yalçın kaya gibi erkek,
ErmanEr kişi, yiğit kişi
ErmişVeli, aziz
ErmutluMutluluk içinde yaşayan er
EroğanYiğit barış tanrısı, güçlü er
EroğulYiğit oğul
Eroğuzİyi ve doğru erkek,
ErolErkek ol
ErözÖzü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse
ErsanYiğit ünlü, er sanlı
ErsayYiğit olarak saygı göster
ErsayınSaygıdeğer yiğit
ErselYiğit sel
ErsenSen ersin
ErsevErkek ol ve sev, erken sev
ErsevenErken seven kimse, yiğit kimse
ErsevinErkenden, vaktinden önce sevinç duy
ErsezenVaktinden önce sezen kimse
ErsezerErken sezer, vaktinden önce sezer
Ersin‘yiğitsin’ ‘erkeksin’
Erson‘son yiğit, son erkek’ anlamında
ErsoyErkek soy, yiğit soy
ErsözYiğit sözü
ErsunErken sun, vaktinden önce sun
ErsungurYiğit ve doğan gibi yırtıcı
ErşanYiğitliğiyle tanınmış
ErşenŞen, yiğit, şen erkek
ErtanGüneş’in doğma zamanından az önce
ErtaşYiğit ve taş gibi sağlam kimse
ErtayYiğit tay
ErtaylanYiğit ve uzun boylu kimse
ErteSonraki, gün; şafak sökme zamanı
ErtekYiğit, ve tek er,
ErtekinYiğit ve tek, yiğit ve biricik,
ErtemBkz. Erdem
ErtenSabah güneşin doğduğu an
ErtözYiğit ve cevherli kimse
ErtuğSorguçlu yiğit, tuğlu yiğit
ErtuğrulDürüst, doğru yiğit
ErtunaYiğit tuna ırmağı
ErtuncaYiğit tunca ırmağı
ErtuncayYiğit ve tunçtan yapılmış ay
ErtungaErkek kaplan,
ErtünAkşamın ilk saatleri
ErtürkYiğit Türk,
ErtüzYiğit ve adaletli
ErtüzünDüzgün er, yiğit ve düzgün kimse
ErülgenUlu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit
ErünYiğit diye tanınan, ünlü yiğit
ErünalYiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al
ErüstünÜstün yiğit
EryalçınÇıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse
EryamanHer bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit
EryavuzÇok sert yiğit, yavuz erkek
EryılmazHiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit
EryiğitYiğit erkek
EsatMutlu, çok hayırlı
EsenHiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan
EsendemirSağlıklı ve demir gibi
EsenelSağlıklı yiğit
EsenerSağlıklı yiğit
EsentürkSağlıklı türk
EserYel, sert esen yel
EsinTatlı tatlı esen sabah yeli
EsinerSabah yeli gibi talı ve yiğit kimse,
EsmenEsen yel gibi kimse
EşrefÇok şerefli, muhterem
EthemEdhem
EvinBuğday tanesinin içi, özü
EvrenVar olan şeylerin tümü
EvrenselDünya ölçüsünde olan
EvrimAğır ağır ve kendiliğinden olan değişim

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu