Pika Hastalığı Sendromu Nedir?

Pika, en az bir ay süreyle, teknik olarak gıda kategorisinde değerlendirilmeyen; Kömür, çakıl, nişasta, boya, sabun, bez, kil, kum, tebeşir, cam, toprak gibi besin değeri bulundurmayan yemek öğelerini yeme bozukluğu olarak tanımlanabilmektedir. Bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar ilerleyebilen ve aralıklarla tekrarlama ihtimali bulunan davranış bozukluğu olarak da tanımlanabilir.

Pika Sendromu​

Pika sendromu, tek bir nedene bağlı değildir. Nedeni bazen psikolojik ya da nörolojik rahatsızlıklar bazen de vitamin eksikliği olabilmektedir. Başlıca nedenleri şöyledir; beslenme yetersizliği, yeme bozukluğu ve demir vitamini eksikliğinin bulunması şeklinde açıklanmaktadır. Bunun dışında şizofreni, otizm, zihinsel yetersizlik, obsesif kompülsif bozukluk gibi rahatsızlıklarda, başa çıkma mekanizması olarak besin değeri içermeyen cisimleri yeme gibi durumlar sıklıkla görülebilmektedir. Ayrıca bu sendromun hamile kadınlarda görülme olasılığı da %30’dur.

Pika Sendromu Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri​

Pika sendromu, mide bulantısı/ağrısı, diş eti yaralanmaları, ishal ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarıyla kendisini belli edebilmektedir. Bunun dışında kurşun içeren boyaların tüketilmesi sonucu yaşanabilecek zehirlenmeler, yabancı maddeler sonucu ortaya çıkabilecek olan ülser, parazitlerden ortaya çıkabilecek olan enfeksiyonlar ve sert cisimler yemekten kaynaklanan bağırsak yırtılmaları gibi sorunları da ortaya çıkarabilmektedir.

Rahatsızlığa neden olabilecek sosyal, psikolojik ya da nörolojik durumlar değerlendirilerek, nedenler belirlendikten sonra psikolojik destekle paralel olarak yapılan muayene sonucunda tedavi süreci de başlatılmış olacaktır. Pika sendromunda erken tanı, bireyler adına tedavi sürecinin kalıcı etkilerinin en az seviyeye indirilmesinde de büyük oranda etkili olmaktadır.

Tedavi noktasında ilk basamak, vitamin/mineral eksikliği ya da gıda eksikliği seviyesini görmek açısından test yapılmasıdır. Çoğu zaman ilaç ve vitamin takviyeleriyle bu rahatsızlık çözüme kavuşturulabilmektedir. Eğer bu davranış bozukluğu uygulanan tedaviler neticesinde sonlanmıyorsa, yeme bozukluklarından kaynaklanmıyorsa tedavi yöntemleri değiştirilerek psikolojik/nörolojik nedenleri çözmeye yönelik tedaviler de uygulanabilmektedir.

Hastalığın tanısının konulabilmesi için çocuğun iki yaşında ya da daha büyük olması gerekmektedir. Gıda maddesi olarak sayılmayan cam, kum, kil, tebeşir, silgi, sabun gibi maddelerin bir aydan fazla tüketilmiş olması tanı konulabilmesi adına oldukça önemlidir.

Eğer tedavi edilmezse çok kötü sonuçlar doğuracaktır. Ağızda kötü koku, diş ve diş eti problemlerine neden olacaktır. Tüketilen madde ya da cisimlerin sindirilememesi ise çok ciddi sindirim ve bağırsak problemlerine neden olabilecektir. Maddelerin özelliklerine göre bu durum zehirlenmeye kadar gidebilir. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin vücudunda enfeksiyon ya da parazit barındırma ihtimali de yüksektir. Yani vücutta çok ciddi kalıcı hasarlar bırakabilecek göz ardı edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır.

Pika sendromunun bilhassa ruhsal problemler yaşayan, beyin gelişimi olması gereken şekilde tamamlanamamış bireylerde görülme ihtimalinin de yüksek olduğu söylenebilmektedir. Pika sendromunun en erken şekilde tanısının konulup tedavi edilmesi ilerleyen süreçlerde kalıcı hasarları en aza indirmek noktasında oldukça önemli olacaktır.
 

Üst