Erkeklerin Beden Dili

Beden dili insanların doğdukları ilk andan itibaren kullandıkları iletişim araçlarından ilkini oluşturmaktadır. İlerleyen süreçte beraberinde kendilerini ifade etmelerini ve iletişimlerini destekleyen bir nokta olmaktadır. Beden dili başta yüz olmak üzere kişilerin cinsiyetleri, yaşları, yaşam tecrübeleri ve benzeri faktörler haricinde aynı olmakta ve evrensel niteliğe sahip olmaktadır. Beden dilinde dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de beden dilinin çeşitli açılardan birbiriyle aynı özellikte olmaktadır.

Erkeklerdeki beden dili ise biyolojik faktörler, sosyal ve kültürel etkenler ve düşünce sistemindeki değişiklikler doğrultusunda farklılık göstermektedir. Sosyal ve kültürel etkenler toplumların arasında beden dilinde de farklılıklar oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum kadın ve erkekler arasında da farklılıklar oluşmasına yol açmaktadır.

Erkek Beden Dili ve Öne Çıkan Farklılıklar
 • Erkeklerin beden dilinde oluşan ilk farklılık oturma pozisyonlarında olmaktadır. Erkekler otururken pozisyonlarında genellikle bacaklarını açık bir şekilde oturmayı tercih etmektedir. Aynı zamanda erkekler otururken koltuk veya sandalyelerde otururken geriye yaslanarak oturmaktadırlar.
 • Erkekler stres altında oldukları halde ellerini enselerine götürmeyi veya kravatlarıyla oynamaktadırlar.
 • Erkekler kadın bireylere nazaran durdukları ya da yürüdükleri sırada kollarını vücuttan daha az ayırmaktadırlar.
 • Erkekler yüz mimikleri arasında en fazla kaş kaldırma mimiğini kullanmaktadırlar. Genellikle düşündükleri, dinledikleri veya şaşırdıkları durumlarda kullanmaktadırlar.
 • Erkekler hemcinsleri ile aynı ortama geldiklerinde karşısındakinin sırtının sıvazlama, ellini karşısındakinin omzuna koyma, tokalaşma esnasında elini üstten uzatma, ses tonunda daha sert ve yüksek dozda kullanmaktadırlar.
 • Erkekler restoran ve benzeri alanlarda kadınların aksine karşılıklı olarak oturmayı tercih etmektedirler.
 • Erkekler toplantı ve resmi görüşmeler sırasında kollarını bileklerini masaya koyarak sabitlemekte ve hafifçe öne eğilerek oturmaktadırlar.
 • Erkekler kadınlara nazaran daha az gülümsemektedirler. Bunun nedeni ise gülümsememenin ciddiyet olduğu görüşünden kaynaklanmaktadır.
 • Erkekler düşünme tarzı olarak kadınlardan az dikkatli olmaktadırlar. Erkekler konular üzerine düşünürken detaylardan ziyade konunun özüne yoğunlaşmaktadırlar. Erkekler bu düşünme şeklini ise bütün iletişim dillerine yansıtmaktadırlar.
 • Erkeklerin beden dilinde aynalama olarak bilinen durum kadınlara nazaran erkeklerde daha az görülmektedir. Kişinin karşısındakinin bilinçli ya da bilinçli olmayarak aynı şekilde davranmasını ifade eden bu davranış erkeklerde çok gelişmiş bir davranış biçimi olmamaktadır.
 • Erkeklerde sıklıkla görülen davranışlardan birisi de erkeklerin ellerini bele koymak olmaktadır. Bu hareket erkeklerde bir tür meydan okuma hareketi olmaktadır.
 • Erkeklerde giyim biçimleri doğrultusunda veya ellerini nereye koyacaklarına ilişkin karmaşalarından dolayı tek elini veya iki elini ceplerine koyarak durmaktadırlar.
 • Erkekler kadınlarla bir yere girmeleri halinde nezaketen yol vermek amacıyla yan dönme pozisyonuna geçmektedirler.
 • Erkeklerde sıklıkla görülen bir beden dili örneğini ise hoşlandıkları ve ilgilerini çeken bir kişi veya nesneyle karşılaşmaları halinde ellerindeki nesnelerle ya da kıyafetleriyle oynamaktadırlar.
Bunların tamamına baktığımızda bize nasıl mesajlar verdiğini görmüş olduk. Bazen tek başına bazen de bir çoğu aynı anda karşı tarafa ya da çevreye bir mesaj iletir. Kimi zaman bulunulan ortama göre farklı yöntemlerle bir mesaj verilmeye çalışılabilir. Örneğin aşık olan erkeğin beden dili farklı iken, sadece hoşlanan birisinin beden dili farklı şekilde olur ve kendisini ifade etmeye çalışır. En ilginç olanı ise erkeklerin cinsellik anında dahi beden dili ile duygularını belli etmesidir. Çoğunlukla cinsellikte tahrik olan erkek beden dili farklı şekilde işleyerek tatmin ya da mutsuzluk göstergesi olabilir. Bir üzüntü anında farklı, kaygı ve stres altında yansımalarını dışarı vurur.

Erkeklerin beden dili ile anlatmak istedikleri iyi bir gözlemci tarafından bakılıp yorumlandığında fazla detaya, konuşmaya veya başka iletişime gerek kalmadan kolayca anlaşılabilir. Yine de bir problemin çözümü için veya mutluluğun çoğalması için en iyi iletişim aracının, en iyi dilin konuşmak olduğunu hatırlatalım. Beden dilinden adlığınız mesajları mutlaka konuşarak da destekleyerek emin olabilirsiniz.
 

 
Üst