Kenzül Arş Duası Mucizesi Yaşayanlar

Soru Cevap

Özel Soru ve Cevaplar
Kenzül arş duası, başımıza gelebilecek ve karşılaşabileceğimiz her türlü musibette başvurulabilecek bir duadır. Aklınıza gelebilecek her türden hastalık, kaza, bela, şer, istek dilek vb durumlarda okunması tavsiye edilen bir dua olarak bilinir. Bu duayı okuyanlar için çok güzel imkanlar verildiği dile getirilir. Sadece tek dert için değil bir çok dilek ve istek için başvurulabilecek sonsuz faziletli bir dua olarak bilinir. Açıkçası kenzül arş duası fazileti ve sırları o kadar geniş kapsamlıdır ki doğrudan tek kişiden dinlemek veya okumak yerine her yazılanı araştırarak bilgi edinip inanmak en doğrusu olacaktır.

Yukarıda yazdıklarımızı sadece kaynaklar değil kenzül arş mucizesi yaşayanlar da defalarca dile getirmiştir. Her fırsatta öneminin dile getirilerek başkalarına tavsiye edilen bu dua için en doğrusu kenzul arş duasının mucizesi hakkında yorumları okuyarak kendiniz sonucuna kanaat getirmeniz olacaktır. Belki de sizde bu duayı okuyup fayda görenler gibi aradığınız dermanı bunda bulursunuz. Sonuçta Allah’a edilen duaların boşa gitmeyeceğini, hayırlısı ise olacağını biliyoruz. Bu nedenle de denemekten ve Allah’a sığınmaktan çekinmeyiniz. Eğer Arapça bilginiz yoksa dahi Türkçe okunuşu ve anlamını araştırarak kolayca okuyup öğrenebilirsiniz. Böylece bu duanın faziletini daha iyi anlama şansı elde etmiş olursunuz.

Bu tür dualar kimisi için başvurulan tek kapı iken kimisi hiç inanmaz bile. Açıkçası bu sizin vicdanınız ve inancınız ile alakalı bir şeydir. Çünkü sorgusuz sualsiz Allah’a inanan ancak yine ona dua ederek ondan merhamet diler veya istek ister. Bu sebeple eğer inancınız tam ise her duanın faziletine inanabilirsiniz. Tarih boyunca da her zaman duaya sığınanlar olmuştur. Çünkü duaya inanmak yaradana inanmak demektir. Hiç kimse doğrudan sadece dua ederek bir şeylerin gelmesini beklemez. Dua aslında doğrudan Allah’a ulaşması için istenir. Yani hangi dilde okursanız, ederseniz sonucu hep aynı kapıya çıkacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
alettûri aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.
İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Tabi kimi zaman edilen duaların kabul olmadığı, isteklerinin yerine getirilmediği ya da derdine derman bulunmadığı gibi düşünceler gelir insanın aklına. Ama aslında şu bir gerçek Allah’a edilen her dua mutlaka ona kavuşur. Bizler her şeyden önce hayırlısını istediğimiz için duamızın kabul olması ya da bizim için hayırlısı olup olmayacağını da en iyi bilen yine yaratıcıdır. O sebeple öyle yanlış düşüncelere kapılmak yerine olmamasını da bir hayra yormak gerekir. Belki de henüz vakti, zamanı gelmediği için biz farkında değilizdir.

Yukarıda saydıklarımıza paralel olarak kenzül arş duası da bunlardan birisidir. Her ne kadar bir çok faziletinden bahsedilse de yine hayırlara vesile olması dileğiyle edilmesi gerekir. Eğer aramızda kenzül arş duasını okuyup fayda görenler ve bu duanın mucizesini yaşayanlar varsa ya da olursa bizlerle paylaşmasını ümit ederim. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle.
 

H

Hacer Kaya

Allah herkesin gönlüne göre versin. Dualara sığınalım Allah mutlaka duyar bizi. Dua en etkili ilaçtır.
 

Emine

Üye
Yaş
40
Cinsiyet
  1. Kadın
Yeryüzü dua üzerine kurulmuş ve gerçek kurtuluşun anahtarı Allaha sığınarak içtenlikle samimi bir sekilde dua edebilmek🌼
 
 
Üst