Meryem Suresi Meali ve Fazileti

Meryem Suresi, Mekke döneminin ortalarında nazil olmuştur. 98 ayetten oluşmaktadır. İsmini Hz. Meryem’den ve oğlu Hz. İsa’nın doğumu sonrasında meydana gelen olayları genişçe anlatmasından almaktadır.

SURENİN MUHTEVASI

Surenin ana konusu tevhit inancının doğruluğunu ve peygamberliğin gerçekliğini ispattır.

İsrailoğullarına gönderilen Hz. Zekeriya, hem kendisinin hem de eşinin ileri yaşlarda olması nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını ileri sürerek, Allah’ın kendisine bir manevi miras olacak evlat vermesini istemişti. Ayette geçen veli, yakın dost, arkadaş anlamındadır. Burada ise kendinden sonra gelen ve yerine geçecek olan sonraki kişi veya kuşak demektir. Hz. Zekeriya’nın duasına karşılık olarak kendisine daha önce hiç kimseye bu ismin verilmediği Yahya isminde bir çocuk vermiştir.

Ayetlerde Hz. Meryem’in iffet dolu yaşamını anlamayan, gayr-ı meşru çocuk dünyaya getirdiğini iddia eden onu dışlayan bir topluluğa karşı nasıl mücadeleler verdiği ve bu yolda Allah’ın yardımının açıkça ne şekilde tecelli ettiği anlatılmıştır. Kendisine bağışlanan çocuğunun olacağını Cebrail haber vermiş, endişelenmemesi gerektiğini telkin etmiş, bunun Allah’ın büyük bit lütfu olduğunu bildirmiştir. Yukarıda geçtiği üzere kısır bir kadına Hz. Yahya’nın evlat olarak müjdelenmesinin bir üstü Hz. İsa’da babasız olarak dünyaya gelmesi şeklinde tecelli etmiştir. Bu olayların art arda zikredilmesindeki amaç Allah’ın yaratma kudretinin değişik şekillerde tecelli edilebileceği ve bunun zor olmadığını muhataplara anlatılması olmalıdır.

Hz. İsa her ne kadar babasız doğmuş olsa da aslında o da diğer insanlar gibi bir beşerdir. Allah onun iffetli bir anadan doğan ve salih bir peygamber olarak temiz bir yaşantı süreceğini bildirmiştir. Hz. İsa ne Yahudilerin sihirbaz ve yalancılıkla itham ettiği , iffetsizlikle suçladığı Meryem’den doğma gayr-ı meşru çocuk ne de Hristiyanların iddia ettiği gibi baba, oğul, kutsal ruh üçlemesinin bir unsuru olarak bir ilahtır.

Bu surede kendilerini Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği dinin takipçileri olarak tanımlayan müşriklere, gerçek tevhid ehli bir elçi ile putlara tapanların asla yan yana gelemeyeceğini bildirilmekte, iddialarında samimi iseler takip ettikleri İbrahim’in çağrısını tekrar ileten Hz. Peygamber’e uymaları istenmektedir.

Surede kıssasına yer verilen bir diğer peygamber de Hz. Musa’dır. Allah onun ihlaslı bir kul olduğunu, ona ihsan ettiği en büyük nimetini yani kendisiyle aracısız konuştuğunu haber vermektedir. Yine anılması istenen isimlerden biri Hz. İsmail ve Hz. İdris’tir. Ayetlerde Hz. Musa için ibadetinde ve kulluğunda samimi, seçilmiş anlamındaki “Muhlas”, Hz. İbrahim ve Hz. İdris için yaptığı işi huy edinen, bir sorumluluğu hemen yerine getiren, her türlü hayır ve bereket özelliklerini taşıyan anlamına gelen “Sıddık” , Hz. İsmail için ise hem Rabbinin emirlerine uymada, hem de insanlara karşı vaadinde sözünde daima sözünde duran anlamındaki “Sadıka’l- va’d” tanımlaması yapılmıştır.

İnkarcıların müminlere karşı takındığı tavırlara cevaplar verilmiştir. Onların ilk itirazları içinde bulundukları imkanları kendilerine nispet ederek “siz haklı olsaydınız bu zenginliğe siz sahip olurdunuz. Oysaki bütün bunlara biz sahibiz” diyorlardı. Buna karşılık Allah daha önce nice zengin ve güçlü toplulukların yok olduğunu, nihayetinde ömürlerinin son bulacağını bildirmiştir. İkinci iddiaları ise onlara göre eğer varsa ahirette de yine çok mal ve evlada kendilerinin sahip olacağını söylemeleridir.

Nihayetinde çok güvenerek meydan okudukları dünya nimetlerini bile yanında tutamayacak tek başlarına Allah’ın huzuruna getirileceklerdir. Son olarak müşrikler geçmiş toplumların akıbetlerinden ibret alarak Kur’an’a kulak vermeleri konusunda bir daha uyarılmakta ve düşünmeye çağrılmaktadır.

dua.jpg


NÜZUL SEBEBİ

77 ve 78. Ayetlerde işaret edilen kişinin As b. Vail olduğu rivayet edilmektedir. O, kendisinden alacağı olan birisine Hz. Peygamber’i inkar etmesini, aksi halde alacağını vermeyeceğini söylemiş, kendisinin ölüp dirileceğini söyleyen alacaklıya, o zaman kendisinin orada da malı ve çocukları olacağını orada da ödeyeceğini söylemiş, bunun üzerine bu ayetler nazil olmuştur.
Meryem Suresini okumak ve anlamını öğrenmek için Diyanet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca şunu belirtmek isterim ki çocuğu olmayanlar için dua arayışında olanlara meryem suresi okunması tavsiye edilir. Tabi bunun çeşitli prosedürü var mı ya da doğrudan etki eder mi allah bilir. Konu hakkında net bilgi sahibi olmasakta yine de ek bilgi olarak belirtmek isterim. Özellikle hamile kalmak için meryem suresi nasıl okunur konusunda bilgi sahibi olanlar varsa paylaşırsa bu amaçla umut arayanlara yardımcı olmuş oluruz. İnşallah meryem suresi ile hamile kalanlar ona inandıkları için hayırlı evlatlara sahip olurlar.
 

SEA

Aktif Üye
Moderatör
Bunla alakası yok ama aklıma gelmişken Meryem ana otu diye bir bitki var. Hamile kalmak isteyenler, doğum yapacaklar vs mutlaka araştırmanızı öneririm.
 

Kayıt Ol

Üst