AnneBebek

Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ö ile başlayan erkek bebek isimleri bebeğinize isim koyma sürecinde doğru ismi seçebilmeniz için yardımcı oluyor. Bebeğinizin dünyaya gelme sürecinde en önemli nokta nasıl bir isim koyacağınıza karar vermektir. İsim konusunda karar vermeden önce araştırma yapmak doğru isimde karar kılmak açısından büyük önem taşır. Ö ile başlayan erkek bebek isimleri bu bakımdan isim bulma konusunda yardımcı olarak doğru ismi bulabilmenize katkı sağlıyor.

Ö ile başlayan erkek bebek isimleri anlam ve söyleyiş olarak farklı özellikler taşıyor. Doğru ismi bulabilmek için anlam ve söyleyiş olarak güzel olan isimleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca vereceğiniz isim bebeğinizin karakter özelliklerini de yansıtacağı için isim verme sürecinde bu noktalara da dikkat etmeniz yararlı olacaktır.

O ile Baslayan Erkek Bebek Isimleri

Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Neler?

Öcalöcünü al
Ödülarmağan
ÖgedayÇok akıllı
ÖgünçÖvünülecek şey
Öğünövün
Öğüttavsiye
ÖkeOlağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
ÖkerAkıllı
ÖkkeşErkek örümcek, bir dağın adı
ÖkmenAkıllı, zeki
ÖkmenerAkıllı, yiğit, zeki yiğit
ÖkselAkılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal
ÖktemYürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
ÖktemerYürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit
ÖktenGüçlü, yiğit
ÖmerYaşayış, hayat, ikinci halife
ÖmürYaşayış, hayat
ÖnalÜstün gel, önde ol
ÖnalanÖnce davranan, önde giden, başa geçen
ÖnayAyın ilk günlerindeki durumu, hilal
Öncelönce gelen
ÖncüÖnder, yol gösteren, önde giden,
ÖncüerÖnde giden yiğit,
ÖnderBir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren
Önelvade
Önem, değer
ÖnerBaşta gelen, yön, sıra
ÖngörÖnceden gör, ilerde olacakları sez
Öngörenönceden kestiren
ÖngünÖnemli bir günün ya da bir bayramın öncesindeki gün, arife
ÖnolÖnderlik et
ÖnselHiçbir denemeye dayanmadan
ÖnsoyÖnde gelen soy
ÖnumutÖnde gelen umut, ilk umut
ÖrsalÖrsü al
ÖrsanÖrs gibi sağlam adı olan
ÖrselÖrs gibi sağlam el
ÖvgüÖvmek için söylenen güzel söz, övme
ÖvgünÖvülen kimse
ÖvülBaşkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin
ÖvünKendi kendini öv, kendini yücelt
ÖvünçBir niteliği nedeniyle övünme işi,
Övüşövme yolu
ÖymenEvcimen, evine bağlı
Özcan alıcı nokta,
ÖzakÖzü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz
ÖzakayÖzü ak ay, özü beyaz ay
ÖzalÖzü kırmızı, özü al renkte, gerçek al,
ÖzalpÖzü yiğit, öz yiğit
ÖzarıÖzü temiz özü arı
ÖzayÖzü ay gibi
ÖzbayÖzü zengin
Özbeknamuslu;
ÖzberkÖzü sert, özü sağlam
ÖzbeyÖzü bey
Özbilen özünü bilen
ÖzbilgeÖzce bilge kişi, özü bilge
ÖzbilginBilgin kimse,
ÖzbilirHer şeyin özünü bilir
ÖzbirÖzü sözü bir, doğru özlü
ÖzcanBir kimsenin kendi öz canı olan
ÖzçelikÖzü çelik olan kimse, sağlam özlü
ÖzçetinÖzü çetin olan kimse, çetin kimse
ÖzçevikHemen durum alabilen kimse, çevik kimse
ÖzdalDal gibi kimse, özü değerli
ÖzdeğerDeğerli kimse, özü değerli
Özdem‘içsel varlığım olan’ özü demir olan, demir özlü
ÖzdemirDemir gibi kimse, özü demir olan, demir özlü
Özdenİçtenlikli kimse
Özdenerİçtenlikli davranan, kimse; soyca temiz yiğit
Özdilekİçten dilenen şey, içsel dilek
ÖzdinçDinç kimse, özü dinç
ÖzdoğaÖzce doğaya benzeyen kimse
ÖzdoğalÖzce doğaya uygun, doğal kimse
ÖzdoğanÖzce şahin gibi olan kimse
ÖzdoğruDoğru kimse, özü doğru
Özduruİçsel varlığı duru kimse, temiz kimse, özü duru
Özdurulİçsel varlıkça durulaş
Özekçalışkan, güç,
Özelolağandan ayrı
Özençözen
ÖzerÖzü yiğit, özce erkek, yiğit
Özercanyiğit ve sevgil kimse
ÖzerdalÖzce yiğit ve dal gibi kimse
ÖzerdemÖzce erdemli kimse,
ÖzerhanÜnlü uçbeyi, ünlü akıncı yiğit evrenos gazi’nin dedesi
ÖzerkKendi kendini yöneten
ÖzerkinÖzgür kimse, özerk kimse
ÖzerolÖzce yiğit ol
ÖzertanÖzce şafak vakti gibi olan
ÖzertemÖzce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü, erdemli kimse
ÖzgeBaşka, ayrı,
ÖzgebayYaradılışça başka ve zengin kimse
ÖzgeerYaradılışça başka olan yiğit
Özgenözgür
ÖzgenalpÖzgür yiğit
ÖzgençGenç kimse, özce genç
ÖzgenerÖzgür yiğit
ÖzgerÖzge er, başka er, özge yiğit
Özgübaşkasında olmayan
ÖzgüçÖzü güçlü
Özgülo türe özgü olan
ÖzgüleçGüler yüzlü kimse, özü güleç
ÖzgünHiç kimseye benzemeyen
ÖzgünayHiç kimseye benzemeyen ve ay gibi kimse
ÖzgünerHiç kimseye benzemeyen yiğit
ÖzgüneşGüneş gibi kimse, özü güneş
ÖzgürBaşkasının kölesi olmayan,
ÖzgürcanÖzgür kimse,
ÖzgürelÖzgürce iş gören el
Özgüvenİnsanın kendine inanma duygusu,
ÖzilterÖzü yurdu savunan
ÖzinalÖzü inanç verici
ÖzinanÖzü inandırıcı
ÖzkanSoylu kan
ÖzkayaÖzü kaya, özü sağlam
ÖzkerSağlam, sağlıklı,
ÖzkulÖzü tanrı’ya kul olan
ÖzkutUğurlu kimse, özü kutlu
ÖzkutayUğurlu ay gibi kimse,
ÖzkutluÖzü uğurlu, kutlu kimse
ÖzlekToprağın özlü, verimli yeri; zaman; doğaüstü güç
ÖzlenKendini özlet,
ÖzlerGöreceği gelir, hasret çeker
ÖzlüÖzü olan,
ÖzlüerÖzü olan yiğit, özlü yiğit
ÖzmenÖzü iyi, sağlam olan
ÖzmuştuÖzü muştu olan, özü müjde olan kimse
ÖzmutÖzü mut getiren, mutluluk veren
ÖzoğuzTam oğuz olan
ÖzokÖzü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
ÖzolBir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
ÖzozanÖzü olan kimse, şair kimse
ÖzönderGerçek önder olan kimse
ÖzpekerÖzü sağlam yiğit
ÖzpolatÖzü çelik gibi yiğit
ÖzselÖzü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
ÖzsoyÖzü temiz, soylu kimse
ÖztanGerçekşafak
ÖztaşÖzü taş, taş gibi sağlam kimse
ÖztekEşi benzeri olmayan kimse, özü tek olan
ÖztekinBiricik kimse, benzeri olmayan kimse
ÖztimurÖzü demir olan, öz demir
ÖztinGerçek ruh, öz ruh
ÖztinerGerçek ruh olan yiğit
ÖztokHerşeye doymuş kimse, özü tok
ÖztunaGerçek tuna irmağı
ÖztunçTunç gibi sağlam kimse, özü tunç
ÖztürkSoyu türk olan
ÖzüakTemiz özlü kimse
ÖzüdoğruDoğru kimse, doğru özlü
ÖzünHakkıyla kazanılmış ün
ÖzüpekSağlam kimse
ÖzütokHerşeye doymuş kimse
ÖzverenKendi özünden,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu